25 July 2012
Comments: Comments Off on Tôi nên bắt đầu My Own Penny Auction?

Tôi nên bắt đầu My Own Penny Auction?

Đây là cuối cùng một câu hỏi duy nhất bạn có thể trả lời. Lời hứa của một cuộc đấu giá bắt đầu xu từ một quan điểm kinh doanh là rất hấp dẫn. Tuy nhiên, bạn nên xem xét rằng nó là một ngành công nghiệp rất khó khăn để có được tham gia vào; cũng có một số thách thức duy nhất mà bạn sẽ cần phải vượt qua để đến được thành công. Vào cuối ngày, đó là những gì cuốn sách này là tất cả về. Tôi đã thấy nhiều cố gắng và thất bại, nhưng trên một lưu ý tích cực, tôi đã thấy nhiều thành công.

Các mô hình kinh doanh đấu giá xu cung cấp cho bạn cơ hội để hoạt động kinh doanh của riêng bạn từ nhà trên Internet và có khả năng tạo ra hàng triệu đô la làm như vậy. Nếu bạn được dành riêng, làm việc chăm chỉ và sẵn sàng để xem một dự án thông qua không có vấn đề gì trở ngại bạn gặp phải, sau đó bạn có thể là một chủ đấu giá xu thành công trong việc làm.

Chạy đấu giá xu của riêng bạn là một roller coaster cảm xúc. Nếu phần mềm trang web của bạn bị lỗi hoặc máy chủ bị treo nó có thể là một thảm họa. Tương tự như vậy, nếu bạn bắt đầu đấu giá xu của bạn mà không phải tiếp thị, bạn có thể dễ dàng kết thúc phá sản cho mình hoặc tìm cho mình một mục tiêu của một vụ kiện vì không thể để tàu hàng hóa mà bạn đấu giá. Có rất nhiều nhà cung cấp phần mềm trong ngành công nghiệp này cung cấp các sản phẩm thiếu sót mà bán cho bạn những ý tưởng trong một giấc mơ. Đây là một trong những yếu tố góp phần quan trọng vào một cuộc đấu giá xu thất bại trong giai đoạn khởi động ban đầu của nó.

Bây giờ tôi không có nghĩa là để dọa bạn, nhưng đây là những vấn đề thực sự có tiềm năng có thể là một thảm họa cho bạn.

Comments are closed.