pennyauctionwizards Chính sách bảo mật

pennyauctionwizards ngay lập tức kết nối mọi người ở khắp mọi nơi với những gì có ý nghĩa nhất đối với họ. Bất kỳ người dùng đăng ký có thể gửi Tweet, đó là một thông điệp 140 ký tự hoặc ít hơn đó là công bằng mặc định và có thể bao gồm các nội dung khác như hình ảnh, video, và các liên kết đến các trang web khác.

Đấm gì bạn nói về pennyauctionwizards có thể được xem trên toàn thế giới ngay lập tức.

Chính sách bảo mật này mô tả làm thế nào và khi thu thập pennyauctionwizards, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. pennyauctionwizards nhận được thông tin của bạn thông qua các trang web khác nhau của chúng tôi, SMS, API, thông báo email, ứng dụng, nút, và vật dụng (các “Dịch vụ” hoặc “pennyauctionwizards”). Ví dụ, bạn gửi cho chúng tôi các thông tin khi bạn sử dụng pennyauctionwizards từ website của chúng tôi, bài hoặc nhận Tweets qua SMS, hoặc pennyauctionwizards truy cập từ một ứng dụng như pennyauctionwizards cho Mac, pennyauctionwizards cho Android hoặc TweetDeck. Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ của chúng tôi bạn đồng ý việc tập, chuyển nhượng, thao tác, lưu trữ, công bố thông tin và sử dụng thông tin khác của bạn như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Không phân biệt quốc gia bạn cư trú hoặc cung cấp thông tin từ, bạn cho phép pennyauctionwizards sử dụng thông tin của bạn tại Hoa Kỳ và các nước khác nơi pennyauctionwizards hoạt động.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​về chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây hoặc privacy@pennyauctionwizards.com.
Việc Thu Thập và Sử dụng

Mẹo Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn dưới đây để cung cấp dịch vụ của chúng tôi và để đo lường và cải thiện chúng theo thời gian.

Thông tin thu thập Sau khi đăng ký: Khi bạn tạo hoặc cấu hình lại tài khoản pennyauctionwizards, bạn cung cấp một số thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên của bạn, Tên người dùng, mật khẩu, và địa chỉ email. Một số thông tin này, cho ví dụ, tên và tên người dùng của bạn, được niêm yết công khai trên dịch vụ của chúng tôi, trong đó có trên trang hồ sơ của bạn và trong các kết quả tìm kiếm. Một số dịch vụ, chẳng hạn như tìm kiếm, hồ sơ người dùng công cộng và danh sách xem, không yêu cầu đăng ký.

Các thông tin khác: Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin hồ sơ để công bố công khai, như một tiểu sử ngắn, vị trí của bạn, trang web của bạn, hoặc một bức ảnh. Bạn có thể cung cấp thông tin để tùy chỉnh tài khoản của bạn, chẳng hạn như một số điện thoại di động cho việc cung cấp các tin nhắn SMS. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn thông tin về dịch vụ của chúng tôi hoặc cho thị trường để bạn. Bạn có thể sử dụng các thiết lập tài khoản của bạn để bỏ đăng ký nhận thông báo từ pennyauctionwizards. Bạn cũng có thể bỏ đăng ký bằng cách làm theo các hướng dẫn có trong thông báo hoặc hướng dẫn trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên lạc của bạn để giúp người khác tìm thấy tài khoản của bạn pennyauctionwizards, kể cả thông qua các dịch vụ của bên thứ ba và các ứng dụng của khách hàng. Cài đặt tài khoản của bạn kiểm soát xem người khác có thể tìm thấy bạn bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại di động. Bạn có thể chọn để tải lên sổ địa chỉ của bạn để chúng tôi có thể giúp bạn tìm pennyauctionwizards người bạn biết. Chúng tôi sau đó có thể đề nghị mọi người tuân theo trên pennyauctionwizards dựa trên địa chỉ liên lạc của bạn cuốn sách nhập khẩu, mà bạn có thể xóa từ pennyauctionwizards bất cứ lúc nào. Nếu bạn gửi email cho chúng tôi, chúng tôi có thể giữ cho thông điệp của bạn, địa chỉ email và các thông tin liên lạc để đáp ứng yêu cầu của bạn. Nếu bạn kết nối pennyauctionwizards của bạn tài khoản vào tài khoản của bạn trên một dịch vụ khác để cross-post giữa pennyauctionwizards và dịch vụ, các dịch vụ khác có thể gửi cho chúng tôi thông tin đăng ký hoặc hồ sơ của bạn trên rằng dịch vụ và các thông tin khác mà bạn cho phép. Thông tin này cho phép cross-đăng, giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ, và sẽ bị xóa khỏi pennyauctionwizards trong vòng một vài tuần bạn ngắt kết nối từ pennyauctionwizards tài khoản của bạn trên các dịch vụ khác. Tìm hiểu thêm tại đây. Cung cấp các thông tin được mô tả trong phần này là hoàn toàn tùy chọn.

Tweets, Tiếp theo, Danh sách và thông tin công cộng khác: Dịch vụ của chúng tôi được thiết kế chủ yếu để giúp bạn chia sẻ thông tin với thế giới. Hầu hết các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi những thông tin bạn yêu cầu chúng tôi làm cho công chúng. Điều này không chỉ bao gồm các tin nhắn bạn Tweet và siêu dữ liệu được cung cấp với Tweets, chẳng hạn như khi bạn tweet, nhưng cũng có những danh sách mà bạn tạo ra, những người bạn làm theo, các Tweets bạn đánh dấu trang yêu thích hay Retweet, và nhiều bit thông tin khác mà kết quả từ việc sử dụng các Dịch vụ. Mặc định của chúng tôi là hầu như luôn luôn làm cho các thông tin mà bạn cung cấp cho công cho miễn là bạn không xóa nó từ pennyauctionwizards, nhưng chúng tôi thường cung cấp cho bạn các thiết lập để làm cho thông tin cá nhân nhiều hơn nếu bạn muốn. Thông tin công cộng của bạn được rộng rãi và phổ biến ngay lập tức. Ví dụ, Thông tin hồ sơ của người sử dụng công cộng và các Tweets công có thể có thể tìm kiếm bằng công cụ tìm kiếm và ngay lập tức được gửi qua tin nhắn SMS và các API của chúng tôi đến một phạm vi rộng của người sử dụng và các dịch vụ, với một ví dụ được các thư viện Hoa Kỳ của Quốc hội, trong đó lưu trữ Tweets cho mục đích lịch sử. Khi bạn chia sẻ thông tin hoặc nội dung như hình ảnh, video, và liên kết thông qua các dịch vụ, bạn nên suy nghĩ cẩn thận về những gì bạn đang làm cho công chúng.

Thông tin vị trí: Bạn có thể chọn để công bố vị trí của bạn trong Tweets của bạn và trong hồ sơ của bạn pennyauctionwizards. Bạn cũng có thể cho chúng tôi biết vị trí của bạn khi bạn thiết lập vị trí của bạn trên xu hướng pennyauctionwizards.com hoặc cho phép máy tính của bạn hoặc thiết bị di động để gửi cho chúng tôi thông tin địa điểm. Bạn có thể thiết lập tùy chọn vị trí Tweet của bạn trong cài đặt tài khoản của bạn và tìm hiểu thêm về tính năng này tại đây. Tìm hiểu làm thế nào để thiết lập tùy chọn vị trí điện thoại di động của bạn ở đây. Chúng tôi có thể sử dụng và lưu trữ thông tin về vị trí của bạn để cung cấp các tính năng của dịch vụ của chúng tôi, như Tweeting với vị trí của bạn, và để cải thiện và tùy chỉnh các dịch vụ, cho ví dụ, với nội dung phù hợp hơn như xu hướng địa phương, câu chuyện, quảng cáo, và gợi ý cho mọi người theo.

Liên kết: pennyauctionwizards có thể theo dõi cách bạn tương tác với các liên kết trên dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả các thông báo email của chúng tôi, dịch vụ của bên thứ ba, và các ứng dụng của khách hàng, bằng cách nhấp chuột chuyển hướng hoặc thông qua các phương tiện khác. Chúng tôi làm điều này để giúp cải thiện dịch vụ của chúng tôi, để cung cấp quảng cáo có liên quan nhiều hơn, và để có thể chia sẻ thống kê nhấp chuột tổng hợp như bao nhiêu lần một liên kết cụ thể được nhấp vào.

Bánh quy: Giống như nhiều trang web, chúng tôi sử dụng “Bánh quy” công nghệ để thu thập thêm dữ liệu sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi để cải thiện, nhưng chúng tôi không yêu cầu các cookie cho nhiều bộ phận của dịch vụ của chúng tôi như tìm kiếm và xem xét hồ sơ người dùng hoặc danh sách công cộng. Một cookie là một tập tin dữ liệu nhỏ được chuyển vào đĩa cứng của máy tính. pennyauctionwizards có thể sử dụng cả cookie phiên và cookie để hiểu rõ hơn cách bạn tương tác với các dịch vụ của chúng tôi, để theo dõi tổng hợp sử dụng bởi người dùng và lưu lượng truy cập web trên định tuyến dịch vụ của chúng tôi, và để tùy chỉnh và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Hầu hết các trình duyệt Internet tự động chấp nhận cookie. Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của bạn, bằng cách thay đổi các thiết lập của nó, để ngừng nhận cookie, hoặc để nhắc bạn trước khi chấp nhận một cookie từ các trang web bạn truy cập. Tuy nhiên, một số dịch vụ có thể không hoạt động đúng nếu bạn vô hiệu hóa cookie.

Đăng nhập liệu: Các máy chủ của chúng tôi tự động ghi lại thông tin (“Đăng nhập liệu”) tạo ra bởi việc sử dụng các Dịch vụ. Đăng nhập liệu có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt, hệ điều hành, các trang web đề cập, trang web truy cập, vị trí, hãng điện thoại di động của bạn, thiết bị và ứng dụng ID, điều kiện tìm kiếm, và thông tin cookie. Chúng tôi nhận được Đăng nhập dữ liệu khi bạn tương tác với các dịch vụ của chúng tôi, cho ví dụ, khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, đăng nhập vào dịch vụ của chúng tôi, tương tác với các thông báo email của chúng tôi, sử dụng tài khoản của bạn pennyauctionwizards để thẩm định một trang web của bên thứ ba hoặc ứng dụng, hoặc truy cập vào một trang web của bên thứ ba bao gồm một nút pennyauctionwizards hay widget. pennyauctionwizards sử dụng Đăng nhập dữ liệu để cung cấp dịch vụ của chúng tôi và để đo lường, tùy chỉnh, và cải thiện chúng. Nếu chưa thực hiện trước đó, cho ví dụ, như cung cấp dưới đây cho Widget dữ liệu, chúng tôi sẽ xóa hoặc Đăng nhập dữ liệu hoặc loại bỏ bất kỳ định tài khoản chung, như tên đăng nhập của bạn, địa chỉ IP đầy đủ, hoặc địa chỉ email, sau 18 tháng.

Widget dữ liệu: Chúng tôi có thể điều chỉnh nội dung cho bạn dựa trên thăm của bạn đến các trang web của bên thứ ba mà tích hợp các nút hoặc các vật dụng pennyauctionwizards. Khi các trang web đầu tiên nạp các nút hoặc các vật dụng của chúng tôi để hiển thị, chúng tôi nhận được Đăng nhập liệu, bao gồm cả các trang web bạn truy cập và một cookie mà xác định trình duyệt của bạn (“Widget dữ liệu”). Sau một tối đa 10 ngày, chúng tôi bắt đầu quá trình xóa hoặc tập hợp Widget dữ liệu, mà thường là tức thời, nhưng trong một số trường hợp có thể mất đến một tuần. Trong khi chúng ta có dữ liệu Widget, chúng ta có thể sử dụng nó để thiết kế nội dung cho bạn, như gợi ý cho mọi người theo trên pennyauctionwizards. Nội dung phù hợp được lưu trữ chỉ với trình duyệt ID cookie của bạn và được tách ra từ Widget dữ liệu khác như thông tin trang ghé thăm. Tính năng này là tùy chọn và chưa có sẵn cho tất cả người dùng. Nếu bạn muốn, bạn có thể tạm dừng hoặc tắt nó đi, trong đó loại bỏ từ trình duyệt của bạn cookie độc ​​đáo cho phép các tính năng. Tìm hiểu thêm về các tính năng ở đây. Đối với Tweets, Đăng nhập liệu, và các thông tin khác mà chúng tôi nhận được từ các tương tác với các nút hoặc các vật dụng pennyauctionwizards, xin vui lòng xem các phần khác của chính sách bảo mật.

Cung cấp dịch vụ bên thứ ba: pennyauctionwizards sử dụng một loạt các dịch vụ của bên thứ ba để giúp cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như lưu trữ các blog khác nhau và wiki của chúng tôi, và để giúp chúng tôi hiểu việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như Google Analytics. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể thu thập thông tin được gửi bởi trình duyệt của bạn như là một phần của một yêu cầu trang web, như cookies hoặc địa chỉ IP của bạn.
Chia sẻ thông tin và công bố thông

TipWe không tiết lộ thông tin cá nhân cá nhân của bạn ngoại trừ trong các trường hợp hạn chế được mô tả ở đây.

Sự đồng ý của bạn: Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc tiết lộ những thông tin của bạn ở hướng của bạn, chẳng hạn như khi bạn cho phép một khách hàng web của bên thứ ba hoặc ứng dụng để truy cập vào tài khoản của bạn pennyauctionwizards.

Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi tham gia cung cấp dịch vụ để thực hiện các chức năng và cung cấp dịch vụ cho chúng tôi tại Hoa Kỳ và nước ngoài. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ đó phải chịu nghĩa vụ bảo mật phù hợp với chính sách bảo mật, và với điều kiện là các bên thứ ba sử dụng dữ liệu cá nhân cá nhân của bạn chỉ thay mặt chúng tôi và theo hướng dẫn của chúng tôi.

Luật và hại: Không phụ thuộc vào bất cứ điều gì ngược lại trong Chính sách này, chúng tôi có thể duy trì hoặc tiết lộ những thông tin của bạn nếu chúng tôi tin rằng nó là cần thiết để thực hiện theo một quy luật, quy định hoặc yêu cầu pháp lý; để bảo vệ sự an toàn của bất kỳ người nào; để giải quyết vấn đề gian lận, các vấn đề về bảo mật hoặc kỹ thuật; hoặc để bảo vệ quyền lợi của pennyauctionwizards. Tuy nhiên, không có gì trong chính sách bảo mật được thiết kế để hạn chế bất cứ phòng thủ pháp hay phản đối mà bạn có thể có để một bên thứ ba của, trong đó có một chính phủ, yêu cầu phải tiết lộ thông tin của bạn.

Chuyển kinh doanh: Trong trường hợp pennyauctionwizards được tham gia vào một vụ phá sản, sáp nhập, mua lại, tổ chức lại, bán tài sản, thông tin của bạn có thể được bán hoặc chuyển giao như là một phần của giao dịch đó. Những lời hứa trong Chính sách riêng tư này sẽ áp dụng cho thông tin của bạn như chuyển giao cho các đơn vị mới.

Non-Private hay Non-Personal Information: Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc tiết lộ công khai của bạn, thông tin tổng hợp hoặc không cá nhân, chẳng hạn như thông tin hồ sơ người dùng công cộng của bạn, Tweets công cộng, những người bạn làm theo hay theo bạn, hoặc số lượng người dùng nhấp vào một liên kết cụ thể (ngay cả khi chỉ có một đã làm).
Thay đổi thông tin cá nhân của bạn

Nếu bạn là một người dùng đã đăng ký dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho bạn các công cụ và các thiết lập tài khoản để truy cập hay sửa đổi các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi và liên kết với tài khoản của bạn.

Bạn cũng có thể xoá vĩnh viễn tài khoản của bạn pennyauctionwizards. Nếu bạn làm theo các hướng dẫn tại đây, tài khoản của bạn sẽ bị ngừng hoạt động và sau đó đã bị xóa. Khi tài khoản của bạn bị vô hiệu hoá, nó không phải là có thể xem được trên pennyauctionwizards.com. Cho đến 30 ngày sau khi vô hiệu hóa nó vẫn còn có thể khôi phục lại tài khoản của bạn nếu nó là vô tình hay vô cớ và ngừng hoạt động. Sau 30 ngày, chúng ta bắt đầu quá trình xóa tài khoản của bạn từ hệ thống của chúng tôi, mà có thể mất đến một tuần.
Chính sách của chúng tôi hướng tới trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không dành cho người dưới 13. Nếu bạn nhận thấy rằng con của bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại privacy@pennyauctionwizards.com. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13. Nếu chúng tôi biết rằng một đứa trẻ dưới 13 đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi thực hiện các bước để loại bỏ các thông tin đó và chấm dứt tài khoản của trẻ. Bạn có thể tìm thấy nguồn lực bổ sung cho phụ huynh và thanh thiếu niên ở đây.
Harbor Safe EU Khung

pennyauctionwizards tuân thủ với Mỹ-E.U. và Safe Harbor Mỹ-Thụy Sĩ Nguyên tắc bảo mật của thông báo, sự lựa chọn, chuyển trở đi, an ninh, tính toàn vẹn dữ liệu, quyền, và thực thi. Để tìm hiểu thêm về chương trình Safe Harbor, và để xem chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập đến Hoa Kỳ. Trang web của Bộ Thương mại.
Thay đổi chính sách này

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách riêng tư theo thời gian. Phiên bản mới nhất của chính sách sẽ chi phối của chúng tôi sử dụng thông tin của bạn và sẽ luôn luôn được ở https://pennyauctionwizards.com/privacy. Nếu chúng ta thực hiện một sự thay đổi chính sách này, tuỳ ý của chúng tôi, là vật liệu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua một bản cập nhật hoặc email đến địa chỉ email liên kết với tài khoản của bạn. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng dịch vụ sau khi những thay đổi có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các chính sách bảo mật sửa đổi.