5 June 2012
Comments: 0

PENNY AUCTION PHẦN MỀM ADD-ON'S

PENNY AUCTION PHẦN MỀM ADD-ON'S

Wizards Penny Auction bán nhiều add-ons mà khen ngợi công việc của quản trị viên điều hành một cuộc đấu giá xu thành công. Phần mềm máy tính để bàn độc đáo của chúng tôi làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn bằng cách tự động các quá trình niêm yết đấu giá.

Vấn đề: Đấu giá xu kiếm được nhiều tiền, Tuy nhiên điều này đòi hỏi ít nhất 10 đấu giá một giờ đang chạy. Ngay cả những phần mềm Penny trang web đấu giá trực quan nhất sẽ yêu cầu một nhân viên toàn thời gian để thiết lập và liệt kê các cuộc đấu giá. Nhiệm vụ này thường có một chủ sở hữu trang web cả ngày và có thể trở nên tẻ nhạt sau một thời gian và thường chi phí một tài sản trong tiền lương và quản lý thêm.

 

 

Giải pháp: Các phần mềm máy tính để bàn Wizards Penny Auction cho phép chủ sở hữu trang web đấu giá xu để liệt kê và cả ngày bán đấu giá trong vài giây.

 

Lúc khởi động các quản trị cơ sở dữ liệu nhập vào thông tin đấu giá xu của mình. Anh ta có thể kết nối trực tiếp đến cơ sở dữ liệu đấu giá xu của mình từ phần mềm này.

Leave a Reply