Penny Ankand Wizards hosting Terms of Service

Penny ankand Wizards zotërohet tërësisht nga Penny ankand Group. Termat Penny ankand Grupit të shërbimit qeverisin përdorimin e Penny ankand Wizards dhe Penny ankand Wizards.

Penny Ankand Group, Inc. ofron web hosting shërbimeve për abonentët e gjithë bota. Termat mëposhtme të shërbimit janë të dizajnuara për të siguruar nivelin më të lartë të shërbimit në dispozicion.

Përmbajtje

Të gjitha shërbimet e ofruara nga Penny ankand Group, Inc. janë që do të përdoret vetëm për qëllime të ligjshme. Transmetim, ruajtje, ose paraqitja e çdo informacioni, të dhënat apo material në shkelje të ndonjë të Shteteve të Bashkuara Federale, Ligj shtetëror apo lokal është i ndaluar. Kjo përfshin, por nuk është i kufizuar në: material copyright, material ne gjykojmë që do kërcënuese ose të pahijëshme, material që rrezikon sigurinë kombëtare, apo material të mbrojtur nga sekret tregtar ose ligje të tjera. Pajtimtar bie dakord të siguroj dhe të mbajë të padëmshme Penny ankand Grup, Inc, nga çdo pretendim që rezultojnë nga përdorimi e parapaguesit e shërbimeve Penny ankand Grupit cila dëmton parapagues ose ndonjë palë tjetër.

Shembuj të përmbajtjes së ndaluar ose lidhje të përfshijnë (por nuk janë të kufizuara në):

IRC Software

Software pirate

Hacking faqet, programe apo arkivat

Warez Sites

Shpërndarja e dosjeve të muzikës apo materiale të tjera në të cilat mbajtësi i llogarisë nuk zotëron të drejtën e autorit.

Penny Ankand Group, Inc. do të jetë arbitrin e vetëm për atë që përbën shkelje të kësaj provision.Content që nuk i plotëson këto standarde do të hiqet pa njoftim paraprak ndaj abonentit.

Strehimi i ndonjë fotografi të mëposhtme konsiderohet një shkelje e kushteve të shërbimit:

IRC – Ne aktualisht nuk lejojnë IRC, Pika Veza, BNC, ose IRC bots që do të operohet në serverat tanë apo të rrjetit. Fotografi me referenca për IRC ose ndonjë ngjashmëri të saj janë të ndaluara.

Proxies – Ne nuk do të lejojë proxy server të çdo lloji, nëse për përdorim personal apo biznesi. Fotografi me referenca për çdo prokurë apo ngjashmërinë e tyre janë të ndaluara.

Port Scanning – Ne nuk do të lejojë asnjë lloj të skanimit portit të jetë bërë në ose nga serverat tanë apo rrjetit.

Commercial Reklamim – Email

Spamming, I.E. dërgimin e email i dhënë, nga ndonjë server Group Penny ankand ose ndonjë server të vendosura në rrjet Group Penny ankand është i ndaluar rreptësisht. Grupi Penny ankand do të jetë arbitër i vetëm si për atë që përbën shkelje të kësaj dispozite. Kjo përfshin gjithashtu Opt-në programet e postës Opt-out dhe të postës që në mënyrë të drejtpërdrejtë ose tërthorazi referenca një domain të përfshira brenda një llogari te Penny ankand Group.

Drejtimin Listat pakonfirmuara Mailing. Nënshkrimit adresat e-mail në ndonjë listë postimesh pa lejen e shprehur dhe të verifikueshme të email adresave pronarit është e ndaluar. Të gjitha listat e postimeve të drejtuara nga Penny ankand klientët e Grupit duhet të Mbyllur-loop (“Konfirmuar Opt-në”). Mesazhi konfirmim abonim marrë nga çdo pronar adresa duhet të mbahen në dosje për kohëzgjatjen e ekzistencës së listën e postimeve. Blerja ose shitja listat e adresave email nga pale 3 për mailing në ose nga ndonjë domain Penny Ankand Wizards.-priti, ose referenca ndonjë llogari Penny Auction Group, Ndalohet.

Reklamat, transmetimit, ose ndryshe vënien në dispozicion të ndonjë programi, program, produkt, ose shërbim që është projektuar për të shkelin këtë AUP ose AUP e ndonjë tjetër Internet Service Provider, e cila përfshin, por nuk është i kufizuar në, lehtësimi i mjeteve për të dërguar të pa kërkuar Bulk Email, inicimi i Pinging, përmbytje, Email-bombardimeve, text-bombardimeve, pakërkuar mesazheve pjesa më e madhe e tekstit ose mohimi i sulmeve të shërbimit është i ndaluar.

Email kultivimin, ose ndonjë mbledhjen paautorizuar i adresave email pa njoftim paraprak të pronarit adresën e-mail është rreptësisht e ndaluar.

Operative një llogari në emër të, ose në lidhje me, ose rishitur ndonjë shërbim ndaj, persona apo firma të listuara në Spamhaus Regjistrin e Operacioneve Known Spam (Shkëmb) baza e të dhënave në www.spamhaus.org është e ndaluar.

Të gjitha kompanitë e email komercial të marketingut duhet të përmbahet Kontrolli Sulm e jo-kërkohen Pornografia Dhe Marketing (CAN-SPAM) Akti i 2003. Përveç kësaj kompani të tilla janë të ndaluara dërgimin e postës pjesa më e madhe nga “domain emrat e disponueshme” me mbrojtjen whois privatësisë.

Reklamat & Promovimet Kufizimet

Në vijim skenarët Penny ankand klientët e Grupit janë të ndaluar reklamat, promovojnë ose duke e bërë pretendime të lidhura me shërbime të cilat janë pritur me infrastrukturë në Penny ankand Group. Ky kufizim përfshin atë që është e lejuar për të deklaruar në faqen tuaj, për klientët, në promovime dhe në materiale reklamuese. Ky kufizim zbatohet për kërkesat nga klienti që kanë të bëjnë me shërbimet e organizuara nga Penny ankand Group.

Kërkesat e lidhura me DDoS zbutjen apo ndonjë shërbimi të lidhura, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, Mbrojtja prokurë, mohimi i mbrojtjes së shërbimit, mohimi i zbutjes së shërbimit ose DDoS ose DOS shërbimeve.

Çdo aktivitet i paligjshëm apo i paligjshëm

Çdo shërbime, të caktuara për të gënjej, scam, shpif, detyroj ose tërheq të tjerët në një aktivitete të paligjshme

Server Abuse

Çdo përpjekje për të minojnë ose shkaktojnë dëm në një server Penny Auction Group ose parapaguesi i Penny ankand Group është rreptësisht e ndaluar, duke përfshirë, por pa u kufizuar në:

Prerjet në një server ose llogari që ju nuk janë të autorizuar për qasje.

Përdorimi i të dhënave apo të marrë ndonjë veprim për të marrë shërbime jo të destinuara për ju ose përdorimin tuaj.

Përpjekur për të hetuar, scan ose provë ndjeshmërinë e çdo sistemi, nënsistem ose rrjet.

Ngatërrime, e thatë, modifikuar, ose të sigurisë ose vertetimi masa ndryshe korruptuar ose ju shmangen pa autorizimin e duhur.

Material që përmban viruse transmetimit, Trojan horses, krimba, bomba me orë, cancelbots ose rutinat tjera të programeve kompjuterike apo motorët me qëllim ose efekt të dëmshëm, shkatërrimin, ndërprerë ose përndryshe pengon funksionalitetin e një kompjuteri apo operimin e Sistemit të.

Ndërhyrë me, intercepting ose shpronësuar çdo sistem, të dhëna ose informacione.

Ndërhyrë me shërbim për çdo përdorues, presë ose të rrjetit duke përfshirë, pa kufizim, me anë të mbingarkesat, “përmbytje,” “mailbombing,” ose “crashing” çdo sistem kompjuterik.

Ju do të jetë përgjegjës për të gjitha veprimet e kryera nga llogaria juaj nëse ajo të bëhet nga ju ose nga të tjerët.

Të gjitha nën-rrjete të Penny ankand Grupit, Inc. dhe të gjitha serverat duhet t'i përmbahet politikave të mësipërme.

Fjalëkalimi Sigurimit dhe Autorizimi i llogarisë

Penny Auction Group ofron klientëve fleksibilitetin mbi fjalëkalimet e tyre, qasje llogari dhe procedurat e autorizimit. Konsumatorët janë përgjegjës për zgjedhjen e procedurave të duhura vertetimi dhe zgjedhjen informacionin e duhur e cila do të përdoret për të vërtetoj llogari. Është përgjegjësia e klientit për të mbrojtur informacionin e përdorur për të vërtetoj llogarinë e tyre. Qasje llogari, sigurisë fjalëkalim dhe siguria server janë përgjegjësi e klientit. Grupi Penny ankand nuk do të jetë përgjegjës për asnjë dëmtim, direkt ose indirekt, se rezultati nga aksesi i paautorizuar i llogarisë, kompromis fjalëkalim apo hacking.

Bandwidth Matja dhe Tarifat tepricë – Internet Transferimi i të dhënave

Penny ankand Wizards ofron dy mënyra për të blerë paketa Bandwidth për Internet Data Transfer i) Bandwidth Paketat bundled – ose – ii) Pay As You Go.

Kur blerjen e një bandwidth paketë bundled transferimin tuaj Bandwidth që po largohet do të përdoret për të llogaritur përdorimin tuaj Bandwidth. Incoming transferimit të të dhënave nuk do të llogariten drejt bundled përdorimin tuaj Bandwidth. Nëse aktual përdorimi juaj transferimit të të dhënave tejkalon shumën e Bandwidth paketën tuaj ju do të paguani një tarifë Bandwidth tepricë përveç të bundled tuaj Bandwidth Charge. Taksa e Bandwidth tepricë do të specifikohen në mënyrë tuaj. Aktualisht tarifë Bandwidth tepricë është i njëjtë me Pay deklaruar Si Ju Shkoni ngarkuar Bandwidth po largohet. ($0.05 Fuzhnjë)

Kur blerjen e një Pay As You Go paketë Bandwidth, hyrëse dhe dalëse transferimit të të dhënave është akuzuar veç e veç me norma të ndryshme të specifikuara kur e keni blerë paketën Bandwidth. Hyrje transferimit të të dhënave është aktualisht i lirë. Kur përdorni një Pay As You Go planin e bandwidth ju do të akuzohet vetëm për përdorim aktual tuaj Bandwidth.

Penny Ankand Wizardss Networking Private

Penny Ankand Wizardss networking private servers lejon të komunikojnë me njëri-tjetrin gjatë një i brendshëm, rrjet privat i izoluar. Bandwidth përdorur në rrjet privat është i lirë dhe nuk llogaritet kundër përdorimit të rregullt tuaj Bandwidth.

Mbështetje Server

Mbështetja themelore dhe mirëmbajtja e servera të dedikuar është dhënë në diskrecionin e Penny ankand Grupit, Inc. Në rastin e rasteve të gabuara ose çështjet e mbështetjes që shtrihen përtej asaj që ne të përcaktuar që të jetë brenda sferës së ndihmës së arsyeshme, Mbështetja është me çmim si vijon:

$50/orë

Mirëmbajtja planifikuar dhe joproduktive

Penny Ankand Group do të përdorë komercialisht arsyeshme të përpjekjeve të saj për të ofruar shërbime 24 orë në ditë, shtatë ditë në javë. Subscriber pranon se nga koha në kohë shërbimet mund të jetë i paarritshëm apo paoperueshëm për arsye të ndryshme, përfshirë procedurat e mirëmbajtjes periodike apo përmirësimet (“Joproduktive planifikuar”); ose malfunctions shërbimit, dhe shkaqet jashtë kontrollit Penny ankand Grupit ose që nuk janë të parashikohen me arsye nga Penny ankand Group, duke përfshirë ndërprerjen ose dështimin e telekomunikacionit ose lidhje dixhitale të transmetimit, Sulmet e rrjetit armiqësore, ose kongjestion rrjet ose dështime të tjera. Grupi Penny ankand do të sigurojë të paktën 48 orë njoftimi paraprak të pajtimtarit për downtimes Caktuar, dhe do të përdorë përpjekjet komercialisht të arsyeshme për të minimizuar ndonjë përçarje tjetër, paarritshmëri dhe / ose inoperability nga serverat e saj të internetit. Grupi Penny Ankand ka asnjë përgjegjësi për joproduktive që rezulton nga veprimet e një përdorues.

Tarifat

Penny ankand Wizards do të marrë pagesën nga ju tarifat e përcaktuara në Urdhrin tuaj. Kur nis një Penny ankand Wizards Server kartë krediti do të akuzohet ose bilanci llogaria juaj do të zbriten për një angazhim minimal i cili do të jetë ose të ngarkuar pro-vlerësuarat mujore për çmimin bazë të Penny ankand Wizards Server ju keni zgjedhur ose i plotë . Ky angazhim minimal do të ruhen si një Kredisë në llogarinë tuaj dhe përdorimin tuaj aktual për orë të Penny ankand magjistarët Server dhe të gjitha shërbimet e lidhura do të zbriten nga kjo kredi. Penny ankand Wizards janë akuzuar në increments e çdo orë të faturimit në bazë të përdorimit aktual. Nëse një Penny ankand Wizards Server është shkatërruar, ju do të akuzohet vetëm për përdorimin tuaj aktual dhe pjesa tjetër e angazhimit tuaj minimale do të mbetet si një kredi në llogarinë tuaj.

Përjashtim të rastit kur ju kanë bërë rregullime të tjera, Penny Ankand Wizards do të ngarkuar kartën tuaj të kreditit ose të zbresë nga bilancin tuaj në dispozicion pa faturë si vijon: (unë) për përsëritura tarifat, që më parë, mbi ose rreth ditën e parë të çdo cikli faturimit, dhe (ii) për tarifat e jo-të përsëritura (të tilla si tarifat për fillestar set-up, Overages, llogaritin tarifat e ciklit, dhe domain name regjistrimit) në ose rreth datës shkaktuar, ose mbi ose rreth ditës së parë të ciklit të faturimit që pason datën e shkaktuara, në opsion Penny ankand magjistarët s; me kusht që Penny ankand Wizards mund të presim për të ngarkuar kartën tuaj të kreditit ose të zbresë nga bilancin e llogarisë tuaj derisa gjithsej tarifat totale për shkak të të paktën $50. Përderisa nuk është përcaktuar ndryshe në Urdhrin, cikli juaj faturimit do të para-paguar mujore, duke filluar në datën që Penny ankand Wizards i parë bën Shërbimet në dispozicion për ju.

Në disa raste Penny ankand Wizards do të paraqesë një “E vlerësuar mujore Charge”. The “E vlerësuar mujore Charge” është dhënë si një mirësjellje për ju për të ndihmuar të buxhetit shpenzimet tuaja mujore. Megjithatë, e vlerësuar mujore Charge është një vlerësim i përafërt i akuzave tuaja bazuar në përdorimin tuaj të tanishme dhe nuk do të jetë pagesë mujore juaj e garantuar. Shumë artikuj mund të ndryshojë përgjegjësinë tuaj mujore, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, backups, firewalls, Bandwidth përdorimit, mbështetje, domain emra, rrjeteve private dhe ndonjë tjetër shërbim Penny ankand optional Wizards që ju zgjidhni për të mundësuar.

Penny ankand Wizards mund të pezullojë të gjitha shërbimet (duke përfshirë shërbimet e ofruara në bazë të ndonjë Rendit palidhur ose marrëveshje tjetër ne mund të kemi me ju) nëse akuzat tona për kartën tuaj të kreditit janë të refuzuar për ndonjë arsye. Penny ankand Wizards mund të marrë pagesën e interesit për shumat e prapambetura në 1.5% në muaj (ose norma maksimale legal nëse është më pak se 1.5%). Nëse shuma është vonuar nga më shumë se tridhjetë (30) ditë, dhe Penny Ankand Wizards sjell një veprim ligjor për të mbledhur, ose angazhohet një agjenci e mbledhjes, ju duhet gjithashtu të paguani shpenzimet e arsyeshme të mbledhjes Penny ankand magjistarët s, duke përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet gjyqësore. Të gjitha tarifat janë deklaruar dhe do të jetë i ngarkuar në dollarë. Ndonjë “kredi” që të mund të detyrohem t'ju, të tilla si kredi për dështim për të përmbushur një garanci të nivelit të shërbimit, do të zbatohet për tarifat shkak nga ju për shërbime, dhe nuk do të paguhet për ju si një kthim. Akuzat që nuk janë të diskutueshme brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data e ngarkuar gjykohen përfundimisht i saktë. Ju duhet të sigurojë Penny ankand Wizards me informacion të saktë faktike për të ndihmuar Penny ankand Wizards të përcaktuar nëse ndonjë taksë është për shkak në lidhje me ofrimin e Shërbimeve, dhe në qoftë se Penny ankand Wizards është i detyruar me ligj për të mbledhur taksat për ofrimin e Shërbimeve, ju duhet të paguani Penny ankand Wizards shumën e tatimit që është për shkak ose të ofrojë dëshmi të kënaqshme të përjashtimit tuaj nga tatimi. Ju autorizoni Penny ankand Wizards për të marrë një raport të kredisë në çdo kohë gjatë afatit të Marrëveshjes. Çdo kredi që ne mund të ju detyrohem, të tilla si një kredi për një ilaç SLA, do të aplikohet për taksat e papaguara për shërbimet ose kthehet tek ju, në opsion tonë.

Anulim & Rimbursimet

Penny Ankand Wizards nuk ofron rimbursimet në serverat aktivizohet si ata janë një shërbim jo të kthyeshme dixhital jo i prekshëm. Ju nuk mund të kërkojë një rimbursim për çdo shërbimet e bëra dhe ju pranoni të heqë të drejtën tuaj për pagesë të detyruar të shërbimit tonë të jepet vetëm nëse ka ndodhur një gabim apo server dështim provuar.

Penny Ankand Wizards llogarive të qëndruar aktiv me ose pa jetojnë Penny ankand Wizards dhe llogaria juaj mund të vazhdojë të jetë i ngarkuar për ruajtjen e Penny ankand Wizards Server Images ose ndonjë shërbime të lidhura deri Ankand Penny Wizards llogari është ndërprerë. Për të Përfundo Penny llogarinë tuaj Ankand Wizards, të paraqesë një kërkesë me shkrim për anulim support@pennyauctionwizards.com. Pas ekipi ynë mbështetje verifikon ju jeni i autorizuar për të anulluar llogarinë, Gjithë Ankand juaj Penny Wizards llogari do të anulohet dhe çdo fond i mbetur i kredisë në llogarinë tuaj do të jetë menjëherë kthehet në kartën tuaj të kreditit.

Çdo shkelje e Penny ankand Grupit, Inc 's Kushtet e Marrëveshjes së Shërbimit, do të rezultojë në asnjë rimbursim.

Llogaria Setup, Mbarim, dhe Faturimi

Llogari do të ngarkohet në ditën qëllim është përpunuar, pavarësisht nga data e faturimit të llogarisë. Llogari nuk do të akuzohet përsëri derisa ciklin e faturimit të muajit të ardhshëm. Datat e faturimit janë më parë dhe 15 të çdo muaji.

Urdhërat kontrolloni: Urdhërat kontrolloni: Llogaritë për abonentët të cilët dëshirojnë për të paguar me çek do të jetë organizim kur kontrolli është marrë nga Penny ankand Group, Inc.

Paaftësi e llogarive për shkak të pagesës vonuar: Llogaritë do të çaktivizohen nëse pagesa nuk është marrë brenda 14 ditësh nga data e faturës. Nëse llogaria juaj është me aftësi të kufizuara, ju mund të paguani një tarifë për rikyçje deri në $50 në mënyrë që të ri-mundësuar llogarinë tuaj.

Ndërprerja e llogarive për shkak të pagesës vonuar: Nëse llogaria nuk paguhet brenda 30 ditësh nga data e faturës, llogari do të ndërpritet dhe të gjitha informatat në kuadër të llogarisë do të fshihet.

Procedura Anullimi: Provë e vlefshme e pronësisë së llogarisë do të jetë e nevojshme për të përfunduar një llogari. Kjo përfshin, por nuk është i kufizuar në, Fjalëkalimi faturimit ose një passphrase llogari krijuar nga klientët. Informacion jo të sigurta, të tilla si e-mail adresën e kontaktit apo llogari adresën e faturimit, nuk është e mjaftueshme si një verifikim të sigurisë. Marrëveshja muaj-me-muaj për shërbimet rinovohet automatikisht çdo muaj në temë përjetësi për anulimin e shkruar nëpërmjet ndihmë biletë tavolinë (https://www.Penny Ankand Wizardsondemand.com/manage) ose email dërguar në support@pennyauctionwizards.com (email subjekt faturën e pronësisë së llogarisë). pennyauctionwizards nuk është në gjendje të planifikojë kërkesat anulim.

Kthyer Tarifa Kontrollo dhe Credit Card Charge mbështet një tarifë të kthyer dënim kontroll të $25 do të ngarkohet në llogarinë çdo konsumatorit për ndonjë kontroll çnderuar nga institucioni financiar të tyre. Kjo tarifë do të hiqet dorë nëse çeku është kthyer në një humbje, me kusht që dokumentacionin mbështetës është dorëzuar. Kontrolli dhe dënimi tarifë kthyer duhet të paguhet menjëherë për të garantuar se shërbimet do të mbetet online dhe në dispozicion. Nëse një klient apo kushdo paguar në emër të klientit ka shkruar dy çeqe ose më shumë të kthyer, kontrolloni arketimit privilegje do të revokohet. Nëse një kontroll të kthyer është përdorur për të paguar për llogari të më shumë se e një konsumatorit, çdo llogari do të vlerësohet $25 tarifë kontrolloni kthyer. Pagesat e bëra nga një kontroll kthyer janë të kundërt nga llogaria e klientit, duke lënë balancën paguhet menjëherë. Bilancet e mbetura janë subjekt i taksave të papaguara dhe me vonesë llogaritë politikë dhe mund të rezultojë në pezullimin e serverit ose përfundimin e llogarisë. Nëse llogaria është ndërprerë të gjitha informatat në kuadër të llogarisë do të fshihet.

Një kartë krediti të paguani përsëri tarifën e $50 do të ngarkohet në llogarinë çdo konsumatorit për çdo pagesë e marrë prapa nga institucioni financiar të tyre. Shuma origjinal pagesë dhe tarifë dënimi duhet të paguhet menjëherë për të garantuar se shërbimet do të mbetet online dhe në dispozicion. Nëse një klient apo kushdo paguar në emër të klientit ka përdorur një kartë krediti për të paguar për shërbimet e duke përfunduar në 2 ose më shumë chargebacks, do të rezultojë në kartë krediti privilegjeve të pagesës duke u revokuar (pagesa e plotë do të jetë për shkak nëpërmjet porosi parave apo transfertat bankare). Kjo tarifë do të hiqet dhe të kartës së kreditit privilegjet e pagesës rivendoset nëse chargeback rezultuar në humbje të, me kusht që dokumentacionin mbështetës është dorëzuar. Nëse një kartë krediti është përdorur për të paguar për më shumë se një llogari të konsumatorëve që rezultojnë në chargebacks të shumta, çdo llogari do të vlerësohet $50 tarifë. Chargebacks e marra janë të kundërt nga llogaria e klientit, duke lënë balancën paguhet menjëherë. Bilancet e mbetura janë subjekt i taksave të papaguara dhe me vonesë llogaritë politikë dhe mund të rezultojë në pezullimin e serverit ose përfundimin e llogarisë. Nëse llogaria është ndërprerë të gjitha informatat në kuadër të llogarisë do të fshihet.

Shërbime mirësjellje për klientët

Të gjitha shërbimet të tilla si backup dhe Cpanel janë dhënë për mirësjellje e abonentit. Kjo është përgjegjësi e vetme e abonentit për të ruajtur backup vet e parapaguesit e ndonjë të dhënave. Penny Ankand Group, Inc. nuk është përgjegjës për dhënave ka humbur ose për të dhëna të humbura për shkak të software palës së tretë që nuk është e mbajtura nga Penny ankand Group, Inc. Stafi i programimit. (Cpanel nuk është i lidhur me Penny ankand Group, Inc)

Përdorimi Promocionale

Penny Ankand Grupi ose Penny ankand Wizards mund t'i referohet për Ju, Kompania juaj, ose logo e juaj është për qëllime promovuese. Emri juaj kompani, logot dhe shërbimet që janë të ofruara për konsumatorin nga Penny ankand Grupi mund të përdoret në materialet promovuese, reklamat, Komunikatat e marketingut, newsletter, Dhënia e informacioneve shpjeguese publike dhe në faqen e internetit Penny Group Ankand. Kjo referencë do të jetë i kufizuar në mënyrë rigoroze për zbulimin që Group Penny Ankand ka ofruar shërbime për të kompanisë dhe nuk do të përmbajnë ndonjë sekret, informacion të ndjeshëm ose të pronarit në një referencë të tillë. Referencë nuk do të japin ndonjë informacion personalisht të identifikueshme në lidhje me informatat individuale ose teknik në lidhje me konfigurimin e serverit dhe dizajn të përdorur nga konsumatori në Penny ankand Group. Megjithatë, Grupi Penny Ankand mund të zbulojë çdo informacion të kërkuar nga të zbatimit të ligjit ose kur detyrohen me vendim të gjykatës, ligjet dhe rregulloret e aplikueshme.

Çdo punë ose profesionale shërbimet e kryera ose të siguruara nga Penny ankand Grupi sipas kësaj Marrëveshjeje nuk do të konsiderohet .Work Për Hire,. por Group Penny Ankandi do të japë një jo-ekskluzive, licenca jo të transferueshme për Ju, për kohëzgjatjen e kësaj Marrëveshjeje, punonjësit e saj, affiliates, dhe palëve të treta porositur nga Penny ankand Group.

Politika License Microsoft Software.

Microsoft, si edhe Penny politikën e kompanisë Group Ankand, nuk lejon përzierjen e pronësisë së licencës Microsoft. Për shembull, një klient nuk mund të përdorni një Grup Penny ankand blerë licencën e Windows Server në lidhje me licencën e tyre të konsumatorëve të MSSQL ose ndonjë Microsoft Produkt tjetër. Kjo është një shkelje e politikave të Microsoft-it të licencimit. Konsumatori do të duhet të marrë të gjitha licencat e Microsoft përmes Penny ankand Grupit. Në disa raste, ne mund të lejojë konsumatorëve të furnizojnë të gjitha produktet e Microsoft licencuara, duke përfshirë OS. Megjithatë, të gjitha licencat duhet të sigurohet nga ana e konsumatorit dhe nuk mund të jenë të përziera me e Grupit Penny Ankand licencuar produktet e Microsoft. Çdo pyetje në lidhje me këtë politikë mund të adresohen për të sales@pennyauctionwizards.com

Kufizimi i dëmeve ose detyrimit

PËRVEÇ PËRSHKRUAR AS NË SLA, pennyauctionwizards INC NUK DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR KLIENTET PËR dëm të shkaktuar nga OSE në lidhje me shërbimet e konsumatorit ose paaftësia për të shfrytëzojë shërbimet nëse nuk CUASED NGA lajthitje të qëllimshme. pennyauctionwizards INC. DO NUK TË JETË PËRGJEGJËS të konsumatorëve për FITIME, INDIREKT, SPECIAL OSE AKSIDENTALE, RRJEDHIMOR OSE NDËSHKIMORE. NOTHWITHSTANDING çdo gjë tjetër në këtë Kushtet OSE SHËRBIMI MARRËVESHJES, Agregate maksimale PERGJEGJESIA E pennyauctionwizards INC DHE NDONJE I PUNONJËSVE TË SAJ, AGJENTËT OSE FILIALEVE, NËN ÇDO TEORI I LIGJIT NUK DUHET EXCEEN lartësinë e taksave ka mbledhur PËR LLOGARI. Përveç rasteve kur parashikohet ndryshe në këtë KUSHTET E MARRËVESHJES SË SHËRBIMIT, pennyauctionwizards INC ofron GJITHA PRODUKTET DHE SHERBIMET “AS IS”, PA GARANCI OSE ASNJË LLOJ, QOFTË EXPRESS, Apo të nënkuptuar dhe hedh poshtë NËNKUPTUARA TË GJITHA GARANCI, DUKE PËRFSHIRË POR PA U KUFIZUAR, GARANCITË E NËNKUPTUARA TË SHITJES SË PËRDORIMIT PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR. KLIENTET DO të jetë përgjegjëse vetëm për përzgjedhjen, PËRDORIMI, DHE SUITABIL cilësor TË ÇDO PRODUKTI DHE SHËRBIMIN DHE pennyauctionwizards INC nuk ka përgjegjësi të lidhur me heqjes dorë. KLIENTET janë përgjegjës për garantimin e sigurisë të serverëve.

I përgjithshëm

Kushtet e Shërbimit janë subjekt për të ndryshuar pa ndonjë njoftim paraprak.

Këto Kushtet e Shërbimit janë një kontratë ligjërisht detyruese në mes të abonentëve dhe Penny ankand Grupit, Inc.

Duke hapur një llogari, parapaguesi pajtohet me kushtet e paraqitura më lart.

Çdo gjë jo të listuara në Kushtet e Shërbimit është e hapur për interpretimin dhe ndryshim nga Penny ankand Group, Inc. administratorët pa njoftim paraprak.

Çdo shkelje e këtyre Kushteve të Shërbimit do të rezultojë në ndërprerjen e llogarisë. Penny Ankand Group, Inc. ruan të drejtën për të ndërprerë llogaritë pa njoftim paraprak.

Në rast se një klient është ndërprerë për shkelje të një ose më shumë nga Penny ankand Grupi Kushtet e Shërbimit, Penny Auction Group rezervon të drejtën të refuzojë qasjen në, dhe / ose, shkatërrojë të dhënave të konsumatorëve të ruajtura në server ofendim ose llogari. Penny Auction Group mund në diskrecionin e vet të lejojë qasje në një llogari të ndërprerë. Nëse Group Penny Ankand pajtohet të sigurojë qasje në një llogari që është ndërprerë për shkak të një shkeljeje Kushtet e Shërbimit, Konsumatori do të jetë me pagesë një herë, prej $500 ose më shumë për të mbuluar koston e hard drives, klonimi, përpunimit dhe anijeve.