5 June 2012
Comments: 0

שיווק המכרז אגורה

שיווק מכירה פומבי PENNY

אחד הצעדים החשובים ביותר שאתה צריך לעשות בעת השקת האתר שלך הוא תנועה מיידית למכרז פני. זהו צעד חשוב כי בלי תנועת המכרז פני יסבול הפסדים גדולים.
אנו מציעים שירות בשם אימייל שיווק המכרז Penny הישיר. נכון לעכשיו יש לנו מסד נתונים של מעל 2,600,000 משתמשי המכרז אגורה שנרשמו בעבר דרך משווקי שותפים והרשמות מכרז אגורה כללית.
שירות זה פרסום ממוקד בקבוצות שכבר הציגו את המודל העסקי וברוב המקרים רכשו חבילות הצעה בעבר. שירות שיווק בדוא"ל זה בשילוב עם הצעת היכרות או קופון כדי לפתות משתמשים להצטרף לאתר שלך.
כל החבילות כוללות רשימת משלוח דוא"ל, דף נחיתת הצעת קופון, תחום שיווק ואירוח.

שים לב שיש מתחרים רבים שם בחוץ, כי מנסים להציע את אותו השירות. הם לעומת זאת אין להם הסוגים של מסדי נתונים שיש לנו. למעשה הם

 

Leave a Reply