5 June 2012
Comments: 0

پنی مزایده بازاریابی

پنی بازاریابی حراجی

یکی از مهم ترین مراحل شما باید انجام دهید زمانی که راه اندازی سایت شما به درایو ترافیک فوری به حراج پنی شما. این یک گام مهم به دلیل بدون ترافیک حراج پنی خود را زیان بزرگ رنج می برند.
پیشنهاد ما یک سرویس به نام پنی مستقیم بازاریابی حراج ایمیل. در حال حاضر ما دارای یک پایگاه داده از بیش از 2,600,000 کاربران حراج پنی که قبلا از طریق بازاریابان وابسته و پنی عمومی از ثبت نام حراج امضا.
این سرویس تبلیغات در گروه که در حال حاضر شده است به مدل کسب و کار و در اغلب موارد معرفی بسته پیشنهاد در گذشته خریداری شده را هدف قرار. این سرویس ایمیل بازاریابی با پیشنهاد مقدماتی یا کوپن برای جلب کاربران به پیوستن به سایت شما ترکیب.
همه بسته شامل لیست تحویل ایمیل, کوپن صفحه، پیشنهادات فرود, دامنه بازاریابی و میزبانی.

لطفا توجه داشته باشید بسیاری از رقبای وجود دارد خارج وجود دارد که در حال تلاش برای ارائه خدمات مشابه. آنها با این حال لازم نیست همان انواع پایگاه داده ما دارای. در واقع آنها

 

Leave a Reply