25 July 2012
Comments: Comments Off on A ddylwn i Cychwyn Fy Ocsiwn Penny Hun?

A ddylwn i Cychwyn Fy Ocsiwn Penny Hun?

Mae hyn yn y pen draw yn gwestiwn yn unig gallwch ateb. Mae'r addewid o gychwyn arwerthiant ceiniog o safbwynt busnes yn denu iawn. Fodd bynnag, dylech ystyried ei fod yn ddiwydiant anodd iawn i gymryd rhan mewn; yn ogystal, mae rhai heriau unigryw a fydd yn rhaid i chi oresgyn er mwyn bod yn llwyddiannus. Ar ddiwedd y dydd dyna beth y llyfr hwn yn gyfle i chi. Rwyf wedi gweld llawer o geisiau a methiannau, ond ar nodyn cadarnhaol wyf wedi gweld llawer yn llwyddo.

Mae'r model busnes arwerthiant ceiniog yn cynnig y cyfle i redeg eich busnes eich hun o gartref ar y Rhyngrwyd ac o bosibl yn gwneud miliynau o ddoleri yn gwneud hynny i chi. Os ydych yn ymroddedig, gweithio'n galed ac yn barod i weld prosiect drwy waeth beth rwystrau yr ydych yn dod ar draws, yna rydych yn ôl pob tebyg yn berchen arwerthiant ceiniog llwyddiannus yn y broses o wneud.

Rhedeg eich arwerthiant ceiniog hun yn roller coaster emosiynol. Os yw eich meddalwedd safle'n methu neu gweinydd damweiniau gallai sillafu trychineb. Yn yr un modd, os byddwch yn dechrau eich arwerthiant ceiniog heb yr hawl marchnata alli 'n esmwyth yn y pen draw fethdalwyr eich hun neu ddod o hyd targed o chyngaws eich hun am fethu â llong y nwyddau yr ydych yn arwerthiant oddi ar. Mae llawer o ddarparwyr meddalwedd yn y diwydiant hwn sy'n cynnig cynnyrch diffygiol sy'n gwerthu i chi y syniad mewn breuddwyd. Mae hwn yn un o'r prif ffactorau sy'n cyfrannu at arwerthiant ceiniog methu yn ei gyfnod startup cychwynnol.

Nawr Nid wyf yn ei olygu i godi ofn i chi, ond mae'r rhain yn faterion go iawn a allai o bosibl sillafu trychineb ar eich cyfer chi.

Comments are closed.