5 June 2012
Comments: 0

Penny Marchnata Ocsiwn

PENNY MARCHNATA AUCTION

Un o'r camau pwysicaf angen i chi ei wneud pan lansio eich safle yw i yrru traffig ar unwaith i eich Ocsiwn Penny. Mae hwn yn gam pwysig oherwydd heb draffig bydd eich Ocsiwn Penny yn dioddef colledion mawr.
Rydym yn cynnig gwasanaeth o'r enw Penny Uniongyrchol Ocsiwn E-bost Marchnata. Ar hyn o bryd rydym yn meddu ar gronfa ddata o dros 2,600,000 Defnyddwyr Ocsiwn Penny a lofnodwyd yn flaenorol i fyny drwy'r marchnatwyr Affiliate ac lofnodi arwerthiant ceiniog cyffredinol.
Mae'r gwasanaeth hwn yn hysbysebu wedi'i dargedu at grwpiau sydd eisoes wedi cael eu cyflwyno i'r model busnes ac yn y rhan fwyaf o achosion wedi prynu pecynnau cais yn y gorffennol. Mae'r gwasanaeth e-bost marchnata yn cael ei gyfuno gyda chynnig neu cwpon rhagarweiniol i ddenu defnyddwyr i ymuno eich safle.
Mae pob pecyn yn cynnwys rhestr cyflenwi e-bost, cwpon dudalen cynnig glanio, parth marchnata a chynnal.

Sylwch mae llawer o gystadleuwyr i maes 'na sy'n ceisio cynnig yr un gwasanaeth. Maent, fodd bynnag, PEIDIWCH cael yr un math o gronfeydd data rydym yn meddu ar. Yn wir maent yn

 

Leave a Reply